ჩიხირთმა

16.00

სოფლის დედალი, მწვანე ქარის პასტა, პიტნა, ლაიმი, კვერცხი, რძე

ღილაკი აჩუქე საშუალებას გაძლევთ კერძი სოციალურად დაუცველ ოჯახს აჩუქოთ!
ქველმოქმედება

By purchasing any dish through the button Donate, you will share your meal with someone in need!
Charity